Продукти

27. Машини и инструменти > 27.1.1 ИНСТРУМЕНТИ CMT


ДИГИТАЛЕН ЪГЛОМЕР DAF-001

ДИГИТАЛЕН ЪГЛОМЕР DAG-001

НУТ ФРЕЗЕРИ ЗА КАНАЛИ серия 924+822/3

ПОДРЕЗВАЧ ЗА ПДЧ CMT

ПРАВ ФРЕЗЕР С ЛАГЕР И СМЕНЯЕМИ ПЛАСТИНИ 657

ПРАВИ ФРЕЗЕРИ дълга серия 7/8/912

ПРАВИ ФРЕЗЕРИ къса серия 7/8/911

ПРАВИ ФРЕЗЕРИ С ЛАГЕР серия 7/8/906

ПРОФИЛЕН ФРЕЗЕР

РАДИУСОВ ФРЕЗЕР серия 7/938

ФРЕЗЕР 308

ФРЕЗЕР 309

ФРЕЗЕР 317

ФРЕЗЕР ЗА ДРЪЖКА серия 8/955

ФРЕЗЕР ЗА ФАЛЦ серия 935

ФРЕЗЕРИ ЗА ФАЛЦ СЪС СМЕНЯЕМИ ПЛАСТИНИ серия 660

ФРЕЗОВА ГЛАВА СГЛОБКА 45'

ЦИРКУЛЯРЕН ДИСК ЗА ПДЧ CMT