Продукти

23. Крепежни елементи > 23.6. СТРОИТЕЛНИ ПЛАНКИ


МЕТАЛЕН ЪГЪЛ - 50/100х100мм

МЕТАЛЕН ЪГЪЛ - 70х70мм

МЕТАЛЕН ЪГЪЛ - 90х90мм

МЕТАЛЕН ЪГЪЛ -130х130мм

МЕТАЛНА ПЛАНКА - 236

ПЛАНКА ЗА ГРЕДА - 213/216

ПЛАНКА ЗА ГРЕДА - 214

ПЛАНКА ЗА ГРЕДА - 215

ПЛАНКА ЗА ГРЕДА - 234

ПЛАНКА ЗА ГРЕДА - 239

ПЛАНКА ЗА ГРЕДА - 240

ПЛАНКА ЗА ГРЕДА - 250

ПЛАНКА ЗА ГРЕДА Г - 218

ПЛАНКА ЗА ГРЕДА Т - 217