28.4. > 50 SHIFT

    50 SHIFT

50 SHIFT


50 , h=64 ,  30 . ,

:642071 -

:642070 -

Резултат с изображение за KM-BH50MM-00Резултат с изображение за KM-B050MM-00