28.4. > 50

    50

50


, 50 , h=65 ,  35 . ,

:642069 -

:642070 -

Резултат с изображение за KM-A035MM-00